Predgovor - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Predgovor

Raznolikost spolov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU)

Uresničevanje načela enakopravnosti spolov z upoštevanjem raznolikosti iz teorije v prakso
Prenos inovacij v 3 različne Evropske družbe

 

Dobrodošli

Potrebo po vpeljevanju enakosti spolov in ključnih tem različnosti v izobraževanje

... so prepoznali širom Evrope, kar jasno potrjujejo izjave različnih izobraževalnih organizacij in organizacij s področja dela in zaposlovanja.

Medtem, ko je enakost spolov uradno priznana v vseh državah EU, realizacija tega v vsakodnevnih situacijah ni dosežena. To še posebej velja za ciljne države projekta, Romunijo, Slovenijo in predvsem za Turčijo.

Projekt "Raznolikost spolov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU)" se ukvarja z nujno potrebo, ki je bila izražena v teh državah. Projekt bo prispeval atraktivno alternativo za boj proti neenakosti spolov, saj ne bo prispeval le »materialov«, »vsebine« in »metodologij«, ampak bo tudi, in predvsem, pripravljal primeren politični teren. To bo doseženo preko vključevanja ključnih organizacij in deležnikov v Svetovalni strateški komite in Svetovalno strateško skupino.

 

Splošni cilji projekta so:

Prenos inovativnih praks osebnega razvoja moških in žensk z uveljavljanjem enakosti spolov v poklicnem izobraževanju in svetovanju v Romunijo, Slovenijo in Turčijo.

  • Zagotoviti občutljivost učiteljev in svetovalcev v poklicnem izobraževanju in njihovih organizacij ter ključnih akterjev sofinanciranja politik poklicnega izobraževanja v Romuniji, Sloveniji in Turčiji. Zavedali naj bi se pomembnosti občutljivega spolnega pristopa v vsakodnevnih dogodkih poklicnega izobraževanja.
  • Priskrbeti primerne didaktične koncepte in inovativne praktične materiale za izboljšanje kvalitete poklicnega izobraževanja in praks za neprestano izobraževanje v evropskih državah.
  • Razširjati rezultate in vsebino projekta preko različnih aktivnosti, katere bodo dosegle tudi tretje stranke, npr. socialne partnerje in organizacije s področja zaposlovanja in delovnega trga.

 

Specifični cilji projekta so:

Prenos, prilagoditev in ocenitev obstoječih smernic, navodil in izobraževalnih programov v slovenščino, romunščino in turščino.

  • Prilagoditev teh vsebin ne samo z jezikovnega, ampak tudi sociološkega in kulturnega vidika v vse tri ciljne države.
  • Prilagoditev materialov, z dodajanjem didaktičnih navodil za učitelje in svetovalce v poklicnem izobraževanj, za uveljavljanje spolno občutljivih učnih materialov znotraj obstoječih izobraževalnih shem, z upoštevanjem posebnih zahtev in potreb posameznih uporabnikov in specifičnih učnih kultur v zgoraj omenjenih državah in potrebam izvajalcev poklicnega izobraževanja.
  • narediti za vsako ciljno državo načrt izvedbe za vpeljevanje učnih materialov v učne procese, npr. dvig zanimanja načrtovalcev izobraževanja.

Gender & Diversity in VET DVD (Slovenščina)

Media Player

Gender & Diversity in VET DVD (English)

Media Player