Produkti - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produkti

Prenos inovativnih praks

...sloni na prilagajanju in razširjanju naslednjih produktov:

  • Priročnik za uveljavljanje načela enakosti spolov in raznolikosti v izobraževanju s smernicami, vajami in materiali. Priročnik je na voljo v slovenščini, romunščini in turščini. Prilagojeni so učnim kulturam in zahtevam ponudnikov usposabljanj v posamezni državi.

Priročnik za uveljavljanje načela enakosti spolov (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

  • Didaktične smernice in priporočila za uporabo produktov v okviru obstoječih učnih sistemov. Prilagojeni so potrebam in zahtevam posameznih uporabnikov, učnim kulturam in zahtevam ponudnikov poklicnega izobraževanja v posamezni državi.

Didaktične smernice (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

  • Koncept implementacije, v katerem je opisan način uporabe materialov v učnih praksah, vključno s povečevanjem zanimanja nosilcev politik in odgovornih organizacij.

Koncept implementacije (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

Te produkte so razvili projektni partnerji. Pri tem so upoštevali produkte in rezultate projekta »GenderNet« (številka projekta: A/02/B/F/NT/124.223). Posebnosti v državah so pri prilagajanju produktov upoštevali partnerji in Nacionalne strateške svetovalne skupine iz ciljnih držav. Poleg tega so upoštevali tudi priporočila romunskih, slovenskih in turških učiteljev in svetovalcev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter snovalcev politik, ki so bili sodelovali v pilotni in izvedbeni fazi projekta.

 

For further information on products please contact projekte(at)best.at.

 

Produkti

... so namenjeni naslednjim uporabnikom:

  • Učiteljem in vodjem usposabljanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU). Ti bodo s svojim zavedanjem načela enakosti spolov in raznolikosti, povečali primernost in kakovost svojih aktivnosti.
  • Svetovalcem v PIU, ki bodo pri svojem vsakodnevnem delu lahko uporabljali produkte za uveljavljanje načela enakosti spolov in raznolikosti.
  • Ponudnikom usposabljanj, ki bodo lahko povečali kakovost svojih aktivnosti.
  • Osrednjim odgovornim osebam za zagotavljanje vseživljenjskega učenja v Sloveniji, Romuniji in Turčiji. Ti bodo lahko uporabljali razpoložljive materiale za zagotavljanje enakosti spolov in raznolikosti ter jih ponudili na svojih spletnih straneh in podatkovnih bazah. S tem bodo materiali na voljo tudi njihovim uporabnikom.
  • Ljudem, ki so odgovorni za oblikovanje navodil in kvalifikacij za trg dela.
  • Socialnim partnerjem, ki bodo sodelovali v procesu razširjanja projektnih produktov. Produkte bodo lahko posredovali svojim članom  (podjetjem in delovnim svetom).