Konferenca - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Konferenca

Mednarodna konferenca “Gender & Diversity in VET“

Na mednarodni konferenci v Ankari 13. Oktobra 2009 se je zbralo več kot 50 predstavnikov različnih držav.

 

 

 

 

 

 

 

Multiplier Tord Hansson,
project coordinator Helmut Kronika
and host Riza Gürbüz

Partnerji projekta “Gender&Diversity “ so predstavili cilje, pristop in produkte projekta. Evropski strokovnjaki so skupaj s turškimi strateškimi partnerji in nosilci politik razpravljali o analizah posameznih ciljnih držav in izvedbi pilotnih testov. V različnih delavnicah so med seboj izmenjali ideje glede implementacije kot tudi koriščenja projektnih vsebin, praktičnega pristopa in struktur v različnih programih Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja.
Workshops

Konferenca se je zaključila s sklepnim govorom predstavnice Turškega Ministrstva za Nacionalno Izobraževanje Ga. Ilknur Karakas. Poudarila je njeno še nadaljnjo podporo pri implementaciji same vsebine „Gender&Diversity” projekta na nacionalni ravni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilknur Karakas

Udeleženci konference so se strinjali glede uporabnosti inovativnih in praktičnih elementov produktov projekta “Gender&Diversity in VET” v vseh poklicnih izobraževanjih, poklicnem svetovanju in usposabljanju.

Prenos Agende


Download.pdf

 

Prenos Predstavitve


Introduction
presented by BEST (project coordinator) and FRG (project promoter)
Download.pdf

Gender and Diversity in Romania, Slovenia and Turkey
The starting point – Summary
presented by IAL ER
Download.pdf

The "Gender & Diversity in VET" approach and pilot experience
presented by FRG
Download.pdf

Other European projects
presented by Helmut Kronika (BEST)
Download.pdf

Slike