Highlights - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights

Intervju z Barbara Erjavec, strokovna sodelavka Zavoda Papilot, o projektu

Download.pdf

Medijskih nastopih o projektu

 

Media Player

Zaključno srečanje partnerjev, 23.-24. november 2009, Temišvara, Romunija

Med 23. in 24. novembrom se je v Temišvaru odvijalo zaključno srečanje partnerjev projekta »Spol in raznolikost na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja«. Srečanje je bilo namenjeno predvsem oceni izvedbe projekta in dogovoru o administrativnih podrobnostih. Zaključna ocena produktov je bila podana z upoštevanjem prvotnega projekta »GenderNet«, priporočil Nacionalne strateške svetovalne skupine v ciljnih državah (Rominija, Slovenija in Tutčija) ter odzivov učiteljev, vodij usposabljanj, svetovalcev in končnih uporabnikov.

Po zahtevnem testnem obdobju v pilotni fazi, so bili predstavljeni trije osrednji produkti projekta: Priročnik za uvajanje načela enakopravnosti spolov v vsakodnevno prakso poklicnega izobraževanja in usposabljanja, Didaktične smernice na področje Enakosti spolov in raznolikosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju s priporočili in Koncept implementacije. Produkti so namenjeni učiteljem, vodjem usposabljanj in svetovalcem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU). Predstavljeni so bili ponudnikom izobraževanj in interesnim skupinam v treh ciljnih državah tega projekta za prenos inovacij - Sloveniji, Romuniji in Turčiji. Partnerji so organizirali različne aktivnosti za zagotovitev uporabe produktov. O tem so obvestili medije, izvedli delavnice in srečanja z Nacionalnimi strateškimi svetovalnimi skupinami, predstavniki šol in institucij, ki ponujajo izobraževanja in z nosilci politik. Izvedli so seminarje in usposabljanja za učitelje in vodje usposabljanj v PIU o enakosti spolov in raznolikosti. Ob tem so jim pokazali tudi kako lahko produkte uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu kot horizontalno načelo. V skladu s tem so se dijaki in študenti tehničnih, poslovnih in socialnih smeri na različnih šolah seznanili z načelom enakosti spolov in z raznolikostjo.

Vsi, ki jih to zanima, lahko produkte brezplačno prenesejo s spletne strani, ali jih pridobijo od projektnih partnerjev.

Partnerji bodo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti tudi po zaključku sofinanciranja projekta. S tem bodo zagotovili trajnost projektnih aktivnosti in produktov.

Sestanek projektnega partnerstva, 12 – 13 Oktober, 2009 Ankara, Turčija

Vsi partnerji projekta “Gender and Diversity in VET” so se sestali v Ankari z namenom zaključenih priprav pred samo Mednarodno Konferenco, na kateri so bili prisotni predstavniki številnih držav, med katerimi so veliko število predstavljali turški oblikovalci politik in deležniki. Na konferenci so bili predstavljeni cilji, aktivnosti in rezultati projekta.

Tehnični del sestanka partnerjev je bil v največji meri namenjen implementaciji produktov v treh ciljnih državah (Romuniji, Turčiji n Sloveniji) kot tudi konkretnemu planiranju prihodnjih aktivnosti predvsem v smeri nadaljnje uporabe produktov.

Scientific Article:

Facilitating for “untraditional” female students in Norway

Drugo delovno aktivno srečanje

...projekta "Gender & Diversity in VET", je bilo organizirano v LJubljani 12 in 13 Septembra 2008. Prisotni sta bili tudi predstavnici Romunske Nacionalne Agencije ga. Severin in ga. Baltatu, z namenom lažje priprave vmesnega poročila. Ciljne države Romunija, Slovnija in Turčija, so predstavile osnutke učnih materialov "Gender & Diversity in VET" . Testiranje le-the sledi v nadaljnjih mesecih.

Prvo delovno - aktivno srečanje

... projekta "Gender & Diversity in VET" je bilo organizirano v Modeni - Italija od 17 do 18. Aprila 2008. Diskusija med partnerji se je razvijala v smeri konkretnih vsebin, ki naj bodo zastopane v učnih materialih in njihovo funkcionalno obliko.

 

Scientific Article:

Some Norwegian experiences with deliberate educational choices

Uvodni sestanek

... projekta Gender & Diveristy in VET, je bil organiziran na Dunaju 10 in 11 Januarja 2008. V prisotnosti Romunske Nacionalne Agencije (Ga. Doina Popescu in Ga.  Adriana Sfetcu) so partnerji diskutirali o posameznih aktivnostih določenih v delovnih paketih projekta.

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf