Bine aţi venit - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Bine aţi venit

Necesitatea introducerii egalităţii de şanse şi a elementelor cheie de gestionare a  diversităţii în practica educaţională

a fost recunoscută la scară Europeană şi explicitată în luări de poziţii ale diferitelor organisme ale sistemului educaţional şi de gestionare al pieţei forţei de muncă.

Diverse obiective privind egalitatea de şanse au fost recunoscute oficial în toate ţările membre ale Uniunii Europene, aplicarea acestora în practica de zi cu zi a rămas în urmă. Acesta este o realitate specifică din ţările luate ca şi obiectiv în acest proiect, România, Slovenia şi în mod particular Turcia.

"Gen şi Diversitate socio-culturală în formarea profesională (VET)"

se adresează unei necesităţi urgente care a fost semnalată în aceste ţări. Proiectul va contribui la oferirea unei alternative atractive de combatere a situaţiei, în mod special prin faptul că proiectul nu va furniza numai ,,materiale,, ,,conţinuturi,, şi ,,metodologii ,, ci - în primul rând - va pregăti baza la nivelul politic prin includerea de organizaţii cheie şi părţi interesate în Comitetul Strategic de Consultanţă şi în Grupul Strategic de Consultanţă.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

... să transfere practici inovative pentru dezvoltarea personală a femeilor şi bărbaţilor participanţi la cursuri prin introducerea egalităţii de şanse în educaţia vocaţională, formare practică şi consiliere în România, Slovenia şi Turcia.

  • să sensibilizeze cadrele didactice din sistemul VET, formatori şi consilieri, organizaţiile lor şi actorii cheie implicaţi în politicile de finanţare pentru VET din România, Slovenia şi Turcia, privind importanţa abordării problematicii legate de gen şi a diversităţii în practica zilnică din sistemul educaţional VET.
  • să furnizeze concepte didactice relevante şi materiale practice inovative cu scopul de a creşte calitatea sistemului VET şi a practicilor în formarea continuă în ţările Europene.
  • să difuzeze conţinutul proiectului şi rezultatele prin o varietate de activităţi de diseminare şi includerea de terţe părţi ca şi cele mai sus menţionate, organizaţii implicate în elaborarea politicilor pieţei muncii şi parteneri sociali.

Gender & Diversity in VET DVD (Romana)

Media Player

Gender & Diversity in VET DVD (English)

Media Player