Produse - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produse

Transferul practicii inovative

... se va baza pe adaptarea şi diseminarea următoarelor produse.

  • Manual pentru sensibilizarea introducerii aspectelor legate de egalitate de şanse în practica educaţională, materiale suport pentru exerciţii şi training necesare pentru a introduce abordarea integrată a problemei de gen şi a diversităţii socio-culturală, în limba Slovenă Română şi Turcă. Acestea vor fi adaptate la specificul culturii educaţionale din ţările ţintă şi la reglementările privind furnizorii de formare profesională.

Manual (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

  • Ghid didactic şi recomandări despre cum pot fi introduse materialele elaborate în cadrul proiectului în programele cadru existente ţinând cont de cerinţele specifice şi necesităţile utilizatorilor individuali, de cultura educaţională specifică din ţările menţionate şi reglementările privind furnizorii de formare profesională.

Guidelines (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

  • Un concept de implementare - cum să fie integrate materialele elaborate în cadrul proiectului în practica educaţională, ex. creşterea interesului actorilor responsabili pentru politici educaţionale şi ai organizaţiilor respective.

Implementation Concept (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

Aceste produse au fost elaborate de un consorţiu de parteneri pornind de la rezultatele obţinute în proiectul "GenderNet" (proiect nr. A/02/B/F/NT/124.223). Elementele specifice naţionale au fost elaborate de partenerii din ţările partenere ţintă şi Grupurile strategice naţionale consultative şi de asemenea prin contribuţia profesorilor, formatorilor, consultanţilor şi actorilor cheie în elaborarea politicilor, români, sloveni şi turci din formarea vocaţională, care au fost implicaţi în pilotarea şi implementarea activităţilor în România, Slovenia şi Turcia.

 

For further information on products please contact projekte(at)best.at.

 

Procesul de adaptare şi transfer

... va fi orientat spre următorii beneficiari

  • Cadre didactice din sistemul VET şi formatori care prin conştientizarea dobândită în ceea ce priveşte importanţa abordării integrate a problemei de gen şi a diversităţii socio-culturală, vor creşte calitatea învăţământului practicat şi a formării profesionale oferite.
  • Consilieri în sistemul VET care vor fi în situaţia de utiliza materialele elaborate în practica lor curentă
  • Furnizori de formare profesională care vor putea creşte de imediat calitatea serviciilor prestate în sistemul VET.
  • Actori cheie în elaborarea politicilor de învăţământ ,pe parcursul întregii vieţi, din Slovenia, România şi Turcia. Aceştia vor avea acces la materialele de sensibilizare în limba naţională pentru a le integra în propria pagină web şi în baza de date pentru a asigura accesul spre utilizatori
  • Persoanelor responsabile pentru elaborarea de ghiduri şi programe de calificare orientate spre piaţa muncii
  • Parteneri sociali. Aceştia vor fi implicaţi în procesul de diseminare a rezultatelor proiectului spre membrii lor (întreprinderi, consilii de administraţie)