Highlights - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Noutăţi

 

Întâlnirea parteneriatului de evaluare finală, 23-24 noiembrie 2009, Timişoara (Romania)

În perioada 23 - 24 noiembrie 2009 a avut loc întâlnirea finală a proiectului „Gender and Diversity in VET ” la Timişoara, Romania, dedicată evaluării, implementării şi problemelor de ordin administrativ. Evaluarea finală a produselor a fost bazată pe experienţa derivată din produsele proiectului iniţial „GenderNet“, recomandările Grupului Naţional Strategic Consultativ în ţările ţintă: România, Slovenia şi Turcia, precum şi pe feedback-ul primit de la, cadre didactice, formatori şi traineri din VET, consultanţi şi bineînţeles beneficiarii finali

După o intensă perioadă de pilotare cele trei produse principale (Manual pentru sensibilizarea introducerii aspectelor legate de egalitate de şanse în practica educaţională, Ghid didactic şi recomandări, Concept de implementare gen şi diversitate socio-culturală), destinată cadrelor didactice din VET, formatori şi consilieri, au fost spre final prezentate şi introduse în practica educaţională a furnizorilor de formare profesională şi celor interesaţi din România, Slovenia şi Turcia, cele trei ţări ţintă în care s-a realizat transferul de inovaţie, în ultimele luni. Pentru începerea implementării partenerii au organizat conferinţe de presă, workshop+uri şi întâlniri de lucru cu Grupul Naţional Strategic Consultativ, şcoli şi instituţii de formare, responsabili cu elaborarea politicilor. Au fost organizate cursuri de  formare a formatorilor din VET în problematica legată de gen şi diversitate socio-culturală, a fost prezentat cum pot fi utilizate aceste materiale în practica zilnică a predării, abordarea orizontală a tematicii abordate. În această manieră, în orele afectate pentru predarea noţiunilor tehnice, afaceri şi probleme sociale, cursanţi de la diferite şcoli şi colegii au învăţat care sunt beneficiile cunoaşterii aspectelor despre problematica legată de gen şi diversitate socio-culturală.

Toţi cei interesaţi pot descărca cu titlu gratuit produsele proiectului sau pot contacta una din organizaţiile partenere pentru detalii.

Parteneriatul va continua implementarea activităţilor în viitor, şi după finalizarea finanţării, pentru asigurarea şi garantarea sustenabilităţii cu succes a proiectului.

"Gen şi Diversitate socio-culturală în formarea profesională (VET)" şi Radio Timisoara

Media Player

Întâlnirea partenerilor de proiect, 12 – 13 Octombrie 2009, Ankara (Turcia)

Toţi membrii parteneriatului proiectului “Gender and Diversity in VET” s-au întâlnit în Ankara în vederea ultimelor pregătiri pentru numeroasa participare la Conferinţa multiplicatorilor, care a fost organizată în scopul prezentării proiectului, a obiectivelor acestuia, activităţile şi rezultatele, unui grup de multiplicatori selectaţi din mai multe ţari europene (printre aceştia numărându-se un număr considerabil de furnizori de formare profesională şi iniţiatori de politici din Turcia)

Partea tehnică a întâlnirii a fost de asemenea dedicată implementării aspectelor legate de gen şi diversitate socio-culturală în cele trei ţări ţintă (România, Turcia şi Slovenia) precum şi planificarea concretă a activităţilor viitoare, în particular în termeni ai derulării şi sustenabilităţii

Activităţi de punere în aplicare şi difuzarea în

Train the trainer implementation
and dissemination activity in
Romania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting of the National Strategic
Advisory Group members in Timisoara

 

 

 

 

 

 

Dissemination event with
Hornbach, Romania

 

 

 

 

 

Dissemination at
Expo Casa

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae Cernai, FRG TIM director,
presents "Gender & Diversity in VET"
in Timisoara, 30.05.2008

 

 

 

Scientific Article:

Facilitating for “untraditional” female students in Norway

Al doilea Workshop

al proiectului "Gender & Diversity in VET" s-a desfăşurat la Ljubljana din 12 până în 13 septembrie 2008. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România (D-na Irina Severin şi D-na Anca Bălţatu) au prezentat elementele esenţiale necesare întocmirii raportului intermediar. Partenerii din ţările ţintă : România, Slovenia şi Turcia au prezentat materialele didactice elaborate în proiectul Gender and Diversity în VET care vor fi testate şi validate în următoarele luni

Primul Workshop

al proiectului "Gender & Diversity in VET" s-a desfăşurat la Modena din 17 până în 18 Aprilie 2008. Partenerii din proiect au dezbătut cerinţele privitoare la conţinuturile şi structura funcţională a materialelor didactice.

Scientific Article:

Some Norwegian experiences with deliberate educational choices

Kick off Meeting

.. a proiectului "Gender & Diversity in VET a avut loc La Viena la data de 10 Ianuarie 2008. În prezenţa reprezentanţilor Agenţiei Naţionale Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România (D-na Doina Popescu şi D-na Adriana Sfetcu) partenerii au dezbătut activităţile pentru fiecare pachet de lucru din cardul proiectului

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf