Ortaklar - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proje Ortakları

Proje amaç ve hedeflerine uygun şekilde belirlenmiş, altı ülkeden yedi ortak proje kapsamında işbirliği yapmaktadır.

Daha önce projeyi uygulamış 3 ülke,  proje dokümanlarını projenin hedef ülkeleri olan Türkiye, Romanya ve Slovenya ihtiyaç ve koşullarını dikkate alarak ülke ihtiyaçlarına uygun şekilde yenileyerek, transfer edeceklerdir.