Hoş Geldiniz - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hoş Geldiniz

Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet ve Çeşitlilik

Cinsiyet ve Çeşitlilik Konusundaki  Teorik Anlayışın Eğitim Uygulaması Haline Getirilmesi
Daha Önce Uygulanmış Projenin Üç Farklı Avrupa Ülkesinin İhtiyaçlarına Göre Yenilenerek Transfer Edilmesi

Projenin amacı , mesleki ve teknik eğitimde cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin yönetimi gibi anahtar konularının eğitime aktarılmasıdır. Avrupa boyutunda geniş alanda tanınmış ve çeşitli eğitim organizasyonları  ve iş dünyası yöneticileri tarafından mesleki ve teknik eğitimde cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusu,  üzerine vurgu yapılarak onaylanmıştır.

Cinsiyet ve eşitlik konusu Avrupa topluluğu üyesi ülkeler tarafından resmi olarak onaylanmış olmakla birlikte  günlük yaşamdaki uygulamalar, alınan kararların gerisinde kalmaktadır.Bu durum özellikle projenin hedef ülkeleri olan  Romanya, Slovenya ve Türkiye için geçerlidir.

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet ve Çeşitlilik"

konusunun acil olarak projenin hedef ülkelerinin gündemine alınması gerekmektedir. Bu yaklaşım mesleki ve teknik eğitimde cinsiyet ve çeşitlilik konusundaki mücadelede etkili ve alternatif  yaklaşım olacaktır.Çünkü proje sadece eğitim malzemesi, program içeriği ve yöntem önermemekte, bunun yanında bu alanda çalışma yapan stratejik danışma ve tavsiye  kurulları, proje paydaşları olan sosyal ortaklar  ve kilit organizasyonların katkıları  ile  siyasi platformlarda yapılacak düzenlemeler için de hazırlık zemini oluşturacaktır.

Projenin hedefleri

Türkiye, Romanya ve Slovenya'da Mesleki ve Teknik Eğitim alanında, danışmanlık hizmeti veren birimlerde görev yapan kişilerin , bayan ve erkeklerin cinsiyet eşitliği konusunda bireysel gelişim programları uygulayarak, yenilikçi bir yaklaşımı yaşama geçirmeleri:

  • Türkiye, Romanya ve Slovenya'da Mesleki ve Teknik eğitim alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan kişiler ile mesleki ve teknik eğitimin maddi kaynağını sağlayan kilit kurum ve kuruluşların, günlük mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında, cinsiyet eşitliğinin önemi konusunda hassas yaklaşım içinde olmalarını sağlamak,
  • Konuya eğitici bir anlayışla yaklaşmak ve bu anlayışa uygun eğitim malzemeleri temin ederek, proje uygulanan ülkelerde mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi yükseltmek ve sürekli eğitimde uygulama becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Projenin sosyal ortakları ve iş dünyası ile işbirliği oluşturup, değişik yaygınlaştırma yöntemleri ile proje sonuçlarını ve içeriklerini ülke içinde etkin ve yaygın kullanılacak şekilde yaygınlaştırmaktır.

Gender & Diversity in VET DVD (Türkce)

Media Player

Gender & Diversity in VET DVD (English)

Media Player