Başlıklar - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Başlıklar

Proje Ortaklarinin Son Değerlendirme Toplantisi, 23–24 Kasım 2009 Timosara (Romanya)

Gender and Diversity in VET” projesinin son toplantısı 23–24 Kasım 2009 tarihlerinde Timosora’da gerçekleştirildi. Toplantıda projenin genel anlamda değerlendirmesi yapıldı. Gelecekte proje dokümanlarında nasıl yararlanılacağı, sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı tartışıldı.  Geliştirilen proje eğitim dokümanlarının değerlendirilmesinde, Mesleki ve Teknik Eğitimde görev yapan öğretmen, eğitici, danışman ve son kullanıcıların geri bildirimleri,  orijinal proje ‘Gender-Net’ den elde edilen deneyimler, projenin hedef ülkeleri olan Romanya, Slovenya ve Türkiye’den Ulusal Stratejik ortakların tavsiyelerine bağlı olarak dokümanlara son şekli verildiği bildirildi.

Yoğun bir pilot test döneminden sonra, MTE öğretmen, eğitici ve danışmanlarını hedef alan üç ana eğitim dokümanı  (El kitabı, Uygulama Kılavuzu ve Rehberlik Dokümanı) Yenilik Transferi Projesinin üç hedef ülkesi Romanya, Slovenya ve Türkiye’nin eğitim sağlayıcıları ve proje ortaklarına tanıtılarak istifadelerine sunuldu.

Uygulamaları yaşama geçirmek için, basın bültenleri, atölye çalışmaları ve Ulusal Stratejik Ortaklar Toplantıları düzenlendi ve ilgili kurumlar ziyaret edildi. Cinsiyet ve çeşitlilik konularında MTE öğretmen ve eğiticilerine kısa süreli kurslar ve eğitimler verildi. Günlük yaşamda yatay tema olarak bu malzemeleri nasıl kullanacakları anlatıldı. Farklı seviyelerdeki Mesleki –Teknik Eğitim kurumlarında ve sosyal yaşamda cinsiyet ve çeşitlilik konularında eğitim dokümanlarından nasıl fayda sağlayabileceği üzerinde tartışıldı.

İlgili taraflar bu dokümanları ücretsiz olarak projenin internet sitesinden indirebilirler ayrıntılı bilgi için proje ortakları iletişime geçebilirler.

Ortaklık, sürdürülebilirliği garanti etmek için projenin finanse edilen süresinin ötesinde de uygulama etkinliklerine devam edecektir.

Ortaklar Toplantısı, 12-13 Ekim 2009, Ankara (Türkiye)

“MTE Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik “ projesinin ortakları Ankara da projenin tanıtımı, amaçları, faaliyetleri, ve sonuçlarının çeşitli Avrupa ülkelerinden seçilen katılımcılara ( ki bunların arasında önemli bir sayıdaTürk politika belirleyicileri ve taraflarıda bulunacak) sunulacağı büyük yaygınlaştırma toplantısının nihai hazırlıkları için biraraya geldiler.

Ayrıca teknik toplantıda bu üç hedef ülkedeki ( Romanya, Türkiye ve Slovenya) uygulama sorunları ve özellikle yerleştirme ve sürdürülebilirlik açısından ileriki faaliyetlerin planlanmasını hususunda somut adımların atılması ele alınmıştır.

Implementation and dissemination activities in Turkey

Rıza Gürbüz (TEKSAV) üniversitelerde ve kamu kurumlarında çalışan kadınlara "Gender and Diversity in VET "projesi hakkında bilgi sunarken , 21 Ağustos 2009, Ankara

Rıza Gürbüz 24 Temmuz 2009 tarihinde Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Gender and Diversity in VET projesi dokümanlarını yetkililere takdim etti.

Scientific Article:

Facilitating for “untraditional” female students in Norway

İkinci Atölye Çalışması

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik " projesinin ikinci atölye çalışması 12,13 Eylül 2008 tarihinde Slovenya'nın başkenti Lubyana ‘da yapıldı. Toplantıya Romanya Ulusal Ajansından katılan Bayan Severin ve Bayan Baltatu yaklaşan ara dönem raporları hakkında açıklamalarda bulundular. Projenin hedef ülkeleri olan Romanya, Slovenya ve Türkiye adına toplantıya katılan temsilciler ise taslak proje dokümanlarının geçerlilik çalışmaları hakkında sunumlarını yaptılar.

İkinci Ulusal Stratejik Ortaklar Toplantısı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik projesinin ikinci toplantısı 30 Mayıs 2008 tarihinde 8 farklı kurumdan 18 kişinin katılımı ile ( 6 kişi Ulusal Stratejik Ortakları temsilen , diğerleri ise farklı kurumlardan ) Ankara'da Otel İçkale'de yapıldı. Proje çalışmaları hakkında Ulusal Stratejik Ortaklara bilgi sunuldu ve projenin ülke genelinde etkin yaygınlaştırma çalışmaları konusunda ortakların görüşleri alındı.

Projenin Ulusal Stratejik Ortaklar toplantısının birincisi 29 Ocak 2008 tarihinde yine Ankara ‘da yapılmıştı.

Birinci Atölye Çalışması

Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik projesinin ilk atölye çalışması 17-18 Nisan 2008 tarihinde Modena (İtalya) da yapıldı. Proje ortakları atölye çalışmasında proje eğitim dokümanlarının içeriği ve tasarımı hakkında tartıştılar

Scientific Article:

Some Norwegian experiences with deliberate educational choices

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik" projesinin Ulusal Stratejik Ortaklar Birinci Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Projenin ilk Ulusal Stratejik Ortaklar toplantısı 29 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da Otel İçkale ‘de düzenlendi. Toplantıya 7 farklı kurum ve kuruluştan 14 kişi katıldı.

Toplantının sabah oturumunda Rıza Gürbüz tarafından projenin amacı, hedefleri ve muhtemel işbirliği konuları anlatıldı. Katılımcılar projeye sağlayabilecekleri katkılar ve yaygınlaştırma çalışmaları konusunda sorular sordular ve önerilerini sundular. Öğleden sonraki oturumda ise muhtemel işbirliği yöntemleri ve iletişim konusunda yapılan tartışmalar ortak karara bağlandı ve proje süresince uygulanacak olan işbirliği yöntemi ve iletişim konusunda strateji belirlendi.

Kick-off meeting

Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik projesinin başlangıç toplantısı 10-11 Ocak 2008 tarihinde Viyana'da yapıldı. Toplantıya Romanya Ulusal Ajansından Bayan Doina Popescu ve Adriana Sfetcu katıldılar. Proje ortakları projenin her bir iş paketinde yapılacak faaliyetleri tartıştılar.

BEST firmasında Helmut Kronika projeyi genel hatları ile ortaklara anlattı ve sorular cevaplandırdı.

Bülten

Bülten 1 - pdf
Bülten 2 - pdf
Bülten 3 - pdf
Bülten 4 - pdf