Bağlantılar - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Bağlantılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı
www.kultur.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr/english/indexeng.htm

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
http://www.yok.gov.tr/

MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
http://www.ktogm.meb.gov.tr/

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
http://www.ksgm.gov.tr/

Tamamlanmış Avrupa Birliği  Cinsiyet Eşitliği projesi (Gendernet)
www.gendernet.at

Avrupa Topluluğunun kadın eşitliği konusunda aldığı kararlar
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/work_programme_en.html

Avrupa Topluluğu Türkiye Komisyonu Projeleri (Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi)) 
www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

Türkiye de Kadın Bilgi Ağı
http://www.die.gov.tr/tkba/istatistikler.htm

Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi
http://www.kadindestek.org/

Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
http://ktogm.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü
http://ttogm.meb.gov.tr/

MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
http://earged.meb.gov.tr/

Mesleki Eğitim ve  Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi  (MEGEP)
http://megep.meb.gov.tr/indextr.html

Türk İstatistik Kurumu  (Cinsiyetle ilgili istatistik Bilgiler İçin)
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=25&ust_id=8

Üniversite Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri
http://www.ksgm.gov.tr/uni.html

İstanbul Üniversitesi  Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/webkaum/1htm.html

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi,
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Default.php

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://kasaum.ankara.edu.tr/

EKAM - Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi
http://ekam.ege.edu.tr/

İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi
http://www.ikam.org/demo/index.php

KA-DER - Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
http://www.ka-der.org.tr

Kadın Çalışmaları Dergisi
(İBB-KKM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi)
http://www.kadincalismalari.org

Yurt Dışındaki Bazı Kadın ve Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen  Kurumlarının Internet sitesi
http://www.ikam.org/demo/default.php?sayfa=linkler

Ege  Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://ekam.ege.edu.tr/index2.html

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği
http://www.kagider.org/

Uçan Süpürge
http://www.ucansupurge.org

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html?LanguageID=1

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Avrupa Komisyonu seçilmiş projeleri
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/work_programme_en.html

Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Çerçeve Stratejisi
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10932.htm

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality

European Women's Lobby
http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp

Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Projesi
http://www.gender-and-diversity.eu/trkce/ho-geldiniz/682.htm

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
http://cygm.meb.gov.tr/

Türk İş Kurumu (İstihdamda Kadınlar ve Bayan destek pojeleri)
http://www.iskur.gov.tr

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Web
http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://cankaya.edu.tr

Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.gazi.edu.tr

ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
http://www.gws.metu.edu.tr

Çukurova Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.cu.edu.tr

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
http://www.sosbilen.ege.edu.tr

Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAMER)
http://www.mu.edu.tr

Başkent Kadın Platformu Derneği
http://www.baskentkadin.org

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi
http://www.tukd-ankara.org.tr

Türkiye Aile Planlaması Derneği (Family Planing Association of Turkey)
http://www.tapd.org.tr

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
http://www.tkdf.org.tr

Türkiye Yardımsevenler Derneği (Turkish Relief Association)
http://www.tyardimsevenlerdernegi.org.tr

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
http://www.kadingirisimciler.org.tr

Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği
http://www.akoder.org

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AK-DER)
http://www.ak-der.org

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği KA-DER
http://www.ka-der.org.tr

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
http://www.kagider.org

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
http://www.tikad.org.tr

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
http://www.istanbulbarosu.org.tr

İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi
http://www.ikam.org/

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği
http://www.aboutiwsa.com

MESLEKI VE TEKNIK EGITIMDE CEŞITLILIK KONUSUNDA BAZI YAYINLAR

"Equal opportunities for men and women in Turkey" Speech by Vladimir Špidla, Member of the European Commission responsible for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. March 06, 2006 Ankara

"Achieving the Lisbon Goal   Country Report: Turkey" by Ms Milena Corradini , ETF Country manager for Turkey and others

Strategy of Population/Development and Education of Women" Report, Prof Dr Mine Gogus Tan, Turkish Academy of Science ,  http://www.tuba.gov.tr

"Gender and Equality from a  Constitutional Perspective- The Case of Turkey"    by Hilal Elver, University of California , Santa Barbara, USA , paper 39, 2006

"Challenges Gender Equality in Turkey "by Lisa Pavon -  Woolf , Director of Employment and Social Affairs European Commission Horizontal and International Affairs, May 2005, Elazıg- Turkey

"Recent Developments Regarding Gender Equality In Turkey" http://www.turkemb.se/default.asp?id=36&ACT=5&content=74&mnu=36 ,Turkish Embassy in Sweden (Stockholm)

"Placement of Women Training in the Non-Formal Education in Turkey" by Prof. Dr Yuksek Kavak, Journal of Ministry of National Education, Number 144, pp: 31-38

"Data within Gender and Development's TEK-SAV and GLOBAL Country report about Turkish education and training system"

"Twinning Project Promoting Gender Equality"   www.ksgm.gov.tr/twinning.html

"Final Report on the 49th Session of the Commission on the Status of Women   www.ksgm.gov.tr

"Response of The Republic of Turkey to the Questionnaire on Implementation of The Beıjıng Platform For Action (2004)" www.ksgm.gov.tr

"Gender Equality in the Turkish Community"

Fatma KARAKOÇ,The Prime Ministry  General Directorate of Women Status, June 2008

 

Aşağıdaki linklerin içeriklerinden dolayı hiç bir sorumluluk kabul etmiyoruz.