Velkommen - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Velkommen

Gender and Diversity i fag- og yrkesopplæringen

Kursopplegg for overføring av likestilling fra teori til praksis
Et overføringsprosjekt til tre forskjellige europeiske samfunn

Behovet for å fokusere på likestilling og nøkkelproblemstillinger for å håndtere kjønnsdiskriminering i utdanningssystemer har blitt allment akseptert over hele Europa. Dette er også bekreftet med uttalelser fra en rekke utdanningsorganisasjoner og arbeidsmarkedsorganisasjoner.

Selv om alle EUS medlemsland anerkjenner at det er behov for å fokusere på spørsmål knyttet til kjønnsdiskriminering og likestilling skorter det ofte på gjennomføringsevnen i det daglige. Dette gjelder spesielt får målgruppen til dette prosjektet, landene Romania, Slovenia og spesielt Tyrkia.

"Gender & Diversity in Vocational Education and Training (VET)"

fokuserer på denne problemstillingen i disse landene. Det skal være et aktivt alternativ for å bekjempe diskriminering av kjønn. Spesielt siden prosjektet har som hovedsiktemål å påvirke politiske aktører ved å inkludere nøkkelorganisasjoner og aktører i Strategisk Rådgivningskomité og Strategisk Rådgivningsgruppe. Prosjektet vil dermed levere mer enn bare "materiell", "innhold" og "metoder".

Download flyer NO

Hovedmålsetningene til dette prosjektet er:

Å overføre innovative løsninger som vil føre til positiv personlige utviklingen til kvinnelige og mannlige elever. Dette skjer ved å introdusere likestilling i fag- og yrkesopplæring, opplæringsinstitusjoner og rådgivningstjenester i Romania, Slovenia og Tyrkia.

  • Å gjøre lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen, opplæringsorganisasjoner og nøkkelaktører på politisk nivå oppmerksomme på viktigheten av likestilling i det daglige.
  • Å skaffe til veie et relevant didaktisk konsept og innovativt opplæringsmateriell med det mål for øye å forbedre kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen i Europa.
  • Å spre prosjektinnholdet og resultatet gjennom en rekke aktiviteter, inkludert gjennom kontakt med tredjepart, som arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre samfunnsaktører.

Gender & Diversity in VET DVD (English)

Media Player