Produkt - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produkt

Overføringen av innovativ praksis

...vil være basert på bearbeidelsen og spredningen av følgende produkter:

  • Retningslinjer for kjønnsnøytral utdanning, oppgaver og opplæringsmateriell nødvendig for å rette fokus mot spørsmål knyttet til likestilling i Slovenia, Romania og Tyrkia. Disse vil bli oversatt til slovensk, rumensk og tyrkisk og vil ble tilpasset det enkelte lands lærekultur.

Manual (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

  • Didaktiske retningslinjer og anbefalinger om hvordan å introdusere dette materialet innenfor dagens opplæringstilbud, med henblikk på de spesielle behovene individuelle brukere måtte ha. I tillegg med tanke på de spesifikke læringskulturene av de tre landene og kravene til fag- og yrkesopplæringsinstitusjonene.

Guidelines (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

  • Et innføringskonsept som skal gi råd og tips om hvordan en kan omsette kursopplegget i praktisk opplæring, for eksempel ved å øke interessen til skolepolitikere og relevante organisasjoner.

Implementation Concept (PDF): Romana - Slovenščina - Türkce - RO-EN Version - SI-EN Version - TR-EN Version

 

Disse produktene ble videreutviklet av konsortiumpartnere basert på produkter og resultater som ble oppnådd i "GenderNet" (prosjektnummer: A/02/B/F/NT/124.223). Nasjonale detaljer ble videreutviklet av mållandene og deres nasjonale strategiske rådgivningsgrupper sammen med bidrag fra rumenske, slovenske og tyrkiske lærere, instruktører og rådgivere innen yrkesfag samt sentrale beslutningstakere som har vært involvert i både pilot- og implementeringsaktiviteter i Romania, Slovenia og Tyrkia.

 

For further information on products please contact projekte(at)best.at.

 

Produktene

... retter seg mot følgende grupper

  • Lærere i fag- og yrkesopplæringen som vil, med deres økte forståelse av viktigheten for likestilling, styrke kvaliteten på undervisningen og opplæringsaktivitetene.
  • Rådgivere i fag- og yrkesopplæringen som vil få anledning til å bruke informasjonsmateriell på området likestilling i det daglige.
  • Tilbydere av utdanning og opplæring som kan forbedre kvaliteten på aktiviteten på sitt tilbud.
  • Nøkkelaktører innenfor utdanningspolitikk i Slovenia, Romania og Tyrkia. Disse vil ha tilgang til å gjøre seg kjent med opplegget og vil få anledning til å gjøre dette tilgjengelig på organisasjonenes nettsider slik at prosjektets undervisningsopplegg også når ut til brukerne.
  • Mennesker med ansvar for å utforme informasjon rettet mot arbeidsmarkedsorienteringstiltak og arbeidsmarkedskvalifikasjoner
  • Samfunnsaktører: Disse vil bli involvert i å spre prosjektet til sine egne medlemmer (bedrifter og arbeidsorganisasjoner)