Multiplikator konferanse - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Multiplikator konferanse

Europeisk spredningskonferanse (Multiplier Conference) for “Gender & Diversity in VET”

Mer enn 50 representanter fra 12 ulike land deltok på spredningskonferansen (Multiplier Conference) for dette prosjektet i Ankara, 13. oktober 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Multiplier Tord Hansson,
project coordinator Helmut Kronika
and host Riza Gürbüz

Partnerne i “Gender & Diversity” presenterte prosjektets mål, tilnærminger og produkter. Europeiske eksperter diskuterte resultatene av landsanalyser samt pilottesting i prosjektet med tyrkiske strategiske partnere og inviterte beslutningstakere. I mange deltakergrupper (workshops) ble det utvekslet idéer om implementering og utnyttelse av prosjektet samt praktisk tilnærming i ulike yrkesfaglige sammenhenger.
Workshops

Konferansen ble avsluttet med en tale av Ilknur Karakas fra det tyrkiske utdanningsministeriet. Hun bekreftet en absolutt intensjon om ytterligere støtte til “Gender & Diversity” i Tyrkia. Videre bekreftet hun ivaretakelse av implementering av prosjektet på nasjonalt nivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilknur Karakas

Alle deltakerne var enige om at produktene i prosjektet, særlig når det gjelder de innovative og praktiske elementene, er meget nyttige og anvendelige for alle institusjoner innen yrkesfaglig opplæring og rådgivning.

Nedlasting av agenda


Download.pdf

 

Nedlasting av Presentasjoner


Introduction
presented by BEST (project coordinator) and FRG (project promoter)
Download.pdf

Gender and Diversity in Romania, Slovenia and Turkey
The starting point – Summary
presented by IAL ER
Download.pdf

The "Gender & Diversity in VET" approach and pilot experience
presented by FRG
Download.pdf

Other European projects
presented by Helmut Kronika (BEST)
Download.pdf

Fotos