Links - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Links

Doris JORDE of the University of Oslo, President of the European Science Education Research Association;
Likestilling er bra for realfagene. Det må satses tyngre på å rekruttere jenter til disse fagene.
http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=46721

Jorde har vært med på å utforme denne rapporten om å forbedre måten å undervise i realfag
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Politikk for etnisk likestilling - SV
http://www.sv.no/politikken/programmer/dbaFile62918.html

Europeiske elever vil ha likestilling - Jente- og gutte- fag - Læres inn i roller - Minoritetsstøtte
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article109734.ece

"Klasserommet som arena for verdikonflikt, verdifellesskap og integrering.
En studie med fokus på seksualitet og kjønn i undervisning på ungdomsskolen"
http://www.culcom.uio.no/programmet/ansatte/roething/Utdrag%20for%20nettet,%20prosjektbeskrivelse.pdf

Likestillingspolitisk plattform for Universitetet i Oslo
http://www.studentparlamentet.frontdata.no/filer/likestillingspolitisk_plattform__vedtatt_22.september_2005.doc#_Toc124598341


Lov om likestilling mellom kjønnene
http://www.sph.dep.no/templates/Kapittel.aspx?id=1850

Prosjektets mål er å øke rekrutteringen av kvinner til forskning og undervisning, samt bidra til å endre organisasjonskulturen ved å avdekke kjønnsbarrierer og endre holdninger til kvinner i akademia.
http://www.uib.no/persok/likestilling/mentor.html

Barneombudet vedrørende likestilling
http://www.barneombudet.no/horingsutt6/arkiv/horingsutt2/likestilling/

UNESCOs konvensjon mot diskriminering i undervisning
http://www.unesco.no/generelt/konv.utdanning.1960.html

Hvordan fremme likestilling
http://test.seria.no/likestillingsombudet.no/fremme/index.html

Prosjekt om å endre undervisningen for realfag slik at man bl.a. får større rekruttering av jenter
http://www.ils.uio.no/english/rose/norsk/index.html

Vil fjerne retten til fritak for undervisning
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=35&tekstid=1629

 

Vi kan ikke bli holdt ansvarlige for innholdet i de ulike linkene.