Høydepunkter - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Høydepunkter

Siste evalueringsmøte mellom partnerne, 23. – 24. november i Timisoara, Romania

Det siste møtet i prosjektet "Gender and Diversity in VET" ble holdt i Timisoara 23. – 24. november 2009. I dette møtet ble det hovedsakelig fokusert på spørsmål når det gjelder evaluering, implementering og administrasjon. Den siste evalueringen av produktene er basert både på erfaringer vunnet gjennom det originale prosjektet "GenderNet", anbefalinger fra de nasjonale strategiske rådgivningsgruppene i mållandene Romania, Slovenia og Tyrkia samt tilbakemeldinger fra lærere, instruktører og konsulenter innen yrkesfag – og selvfølgelig også brukere.

Etter en intensiv pilottestperiode for målgruppen - lærere, instruktører og rådgivere innen yrkesfag - ble de tre hovedproduktene (manualen for kjønnssensitiv undervisning med retningslinjer, øvelser og treningsmateriale, didaktiske retningslinjer og anbefalinger samt implementeringskonseptet for likestilling og mangfold innen yrkesfag) presentert og introdusert for undervisningstilbydere og interessenter i Romania, Slovenia og Tyrkia, de tre mållandene for overføring av innovasjon i prosjektet.

Implementeringen startet ved at partnerne organiserte pressemeldinger, dannet arbeidsgrupper og avholdt mange møter både med nasjonale strategiske rådgivningsgrupper, skoler og treningsinstitusjoner samt beslutningstakere. De tilbød kurser og utdannet lærere og instruktører innen yrkesfaglige retninger i spørsmål angående likestilling og mangfold, og de viste dem hvordan materialet skal brukes til daglig som et gjennomløpende tema. På denne måten lærte studenter innen økonomi, handel og sosiale studier ved ulike skoler og universitet hvordan de kan dra nytte av kunnskap innen likestilling og mangfold.

Interesserte kan laste ned disse produktene gratis fra hjemmesiden til prosjektet, eller kontakte en av partnerorganisasjonene for nærmere detaljer.

Partnerne vil fortsette med videre implementering, også etter at prosjektet formelt er avsluttet, for å garantere best mulig bærekraft.

Scientific Article:

Om likestilling i mållandene

Partnermøte, 12. – 13. oktober 2009, Ankara

Alle partnerlandene i prosjektet “Gender and Diversity i fag- og yrkesopplæringen” møttes i Ankara for de siste forberedelsene til den store spredningskonferansen (multiplier conference) som skulle presentere prosjektet - målene, aktivitetene og resultatene - for en utvalgt gruppe deltakere (multipliers) fra flere europeiske land (blant dem et stort antall tyrkiske beslutningstakere og interessenter)

Partnermøtet ble også brukt til å diskutere implementering i målgruppene for prosjektet, landene Romania, Tyrkia og Slovenia, samt konkrete planer for framtidige aktiviteter, spesielt når det gjelder ytterligere spredning og en bærekraftig utvikling av resultatene i prosjektet.

Scientific Article:

Facilitating for “untraditional” female students in Norway

Andre workshop

... i prosjektet "Gender & Diversity in VET" ble avholdt i Ljubljana 12.- og 13. september 2008. Representantene Severin og Baltatu fra det rumenske nasjonale organet var til stede for å avklare spørsmål i forhold til den forestående midtveisrapporten. Partnerne fra mottagerlandene Romania, Slovenia og Tyrkia presenterte utkastene av materialet i prosjektet, som skal valideres i løpet av de neste månedene.

Første workshop

.. i prosjektet "Gender & Diversity in VET" ble avholdt i Modena 17.- og 18. april 2008. Prosjektpartnerne diskuterte kravene til innhold og funksjonell utforming av læringsmaterialet.

Scientific Article:

Some Norwegian experiences with deliberate educational choices

Oppstartseminaret

... for "Gender & diversity in VET" ble avholdt i Wien den 10.- og 11. januar 2008. Med representantene Doina Popescu og Adriana Sfetcu fra det rumenske nasjonale organet tilstede, diskuterte partnerne aktivitetene i hver av arbeidspakkene i prosjektet.

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf